Fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen keskeisin hoitomuoto

Fysioterapia on keskeisin hoitomuoto monien tuki- ja liikuntaelin vaivojen osalta. Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan tilanne ja annetaan ohjeistusta ja harjoitteita yksilöterapiana ja ryhmämuotoisesti. Fysioterapiassa ei anneta hierontaa vaan tuetaan potilaan omatoimista kuntoutumista.

Lisätietoa yleisimmistä vaivoista:

Selkäkipu
Niskakipu
Polvikipu
Tenniskyynärpää
Jännityspäänsärky
Lihasrevähdys ja lihaskouristus
Lonkan limapussitulehdus ja ison sarvennoisen kipuoireyhtymä (trochanter bursiitti)

Fysioterapian suoravastaanotto Lahden Oma lääkärisi Keskustan ja Eteläisen lähiklinikoilla

Olemme aloittaneet fysioterapian suora­vas­taa­not­to­toi­minnan, jossa lääkärikäynnin sijaan asiakas ohjataan tietyissä tilanteissa suoraan fysio­te­ra­peutin vastaanotolle. Fysio­te­ra­peutin suora­vas­taa­notto tulee kyseeseen silloin, kun hoitoon hakeudutaan tuki- ja liikun­ta­e­linten ongelman, kuten selkä-, lonkka- tai olkapäävaivan takia ja vaivaan ei liity sellaisia oireita, jotka vaatisivat lääkärillä käyntiä. Hoidontarpeen arvion tekee aina tervey­den­huollon ammattilainen. Fysio­te­ra­peutin suora­vas­taa­not­toaika varataan samasta numerosta kuin lääkärin aikakin.

Fysio­te­ra­peutin suora­vas­taa­no­tolla tutkitaan tuki- ja liikun­ta­e­lin­vaiva, ohjeistetaan asiakasta kivun ja oireiden hoidossa sekä neuvotaan jatko­kun­tou­tu­miseen liittyvissä asioissa. Fysio­te­ra­peutti myös ohjaa tiettyjen kipulääkkeiden hankinnassa sekä voi tarvittaessa kirjoittaa enintään viiden päivän sairaus­lo­ma­to­dis­tuksen. Fysio­te­ra­peu­tilla on mahdollisuus tarvittaessa konsultoida päivystävää lääkäriä vastaanoton aikana. Fysio­te­ra­peutin suora­vas­taa­not­to­käyntiin varataan tunnin pituinen aika, joka mahdollistaa laaja-alaisen perehtymisen asiakkaan tilanteeseen.

Fysio­te­ra­peutin suora­vas­taa­not­to­toi­minnan tavoitteena on palvella asiakkaita tarve­läh­töi­sesti ja oikea-aikaisesti. Fysio­te­ra­peutti on tuki- ja liikun­ta­e­li­mistön asiantuntija, joten on järkevää kohdistaa tämä osaaminen juuri sitä tarvitseville asiakkaille.