Oma Lääkärisi Lahtis

Oma Lääkärisi är offentlig hälso- och sjukvård i toppklass på patientens villkor.

Individuell hälso- och sjukvård

Lokalklinikerna Oma Lääkärisi Eteläinen och Keskusta svarar för 80 000 Lahtisbors hälsocentralstjänster. Vi är en del av Lahtis stads nätverk av öppen hälso- och sjukvård.

Från början av 2014 kan också invånare i andra områden registrera sig som kunder hos Oma Lääkärisi Lahtis lokalkliniker – från början av år 2014 gör den nya lagen om hälso- och sjukvård det möjligt att välja ens egen hälso- och sjukvårdsenhet bland Finlands alla hälsostationer.